ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
space

Οι παραγγελίες αποστέλλονται άμεσα και παραδίδονται σε 1-5 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφέρει για νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

Οι ώρες παράδοσης δεν είναι συγκεκριμένες και οι παραδόσεις γίνονται μεταξύ 09:00 έως 20:00. Δεν πραγματοποιούνται αποστολές/παραδόσεις το Σάββατο. Κυριακές και αργίες δεν πραγματοποιούνται αποστολές / διεκπεραιώσεις και παραδόσεις παραγγελιών.

.